Bec tưới spray nozzle Fixed Arc

Bec tưới spray nozzle Fixed Arc góc tưới cố định. Khi sự chính xác là yếu tố bắt buộc, dòng bec phun góc cố định sẽ là giải pháp tốt nhất.

Bán kính: 1.1 đến 5.2m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.60 m3/giờ

 

Báo Giá