Bec tưới nozzle Strip

Đầu tưới Hunter đem đến dòng sản phẩm bec tưới nozzle Strip: bec tưới trung tâm và cuối bồn cây, tưới góc trái, tưới góc phải và tưới một bên, để đáp ứng các nhu cầu tưới đối với các mảng cỏ hẹp, bồn cây và đồi dốc.

Rộng x dài: 1.5 x 9.0 m
Lưu lượng: 0.10 đến 0.43 m3/giờ

 

Báo Giá