Bec tưới spray nozzle 8A

Các đầu bec tưới spray nozzle 8A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt.

Bán kính: 1.7 đến 2.8m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ

 

Báo Giá