Bec tưới spray nozzle 17A

Các đầu bec tưới spray nozzle 17A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt

Bán kính: 4.7 đến 5.7m
Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ

 

Báo Giá