Showing all 6 results

Fatalandscape cung cấp phụ kiện Hunter chính hãng, chuyên cung cấp các phụ kiện tưới, thiết bị tưới. Việc việc lắp đặt hệ thống tưới tự động trở nên chính xác, thuận tiện và dễ dàng hơn.

Đó là thiết bị nối chống thấm DBRY, ống nối FLEXSG, co nối chuyên dụng HSBE, van một chiều HCV hay khuỷu nối động SJ, HSJ. Đây là những linh kiện, thiết bị đi kèm vô cùng cần thiết cho một hệ thống tưới đặc biệt là một hệ thống tưới tự động.

Fatalandscape là nhà phân phối chính hãng của Hunter tại Việt Nam. Các thiết bị tưới của Fatalandscape luôn đảm bảo chất lượng và uy tín khi sử dụng.

Phụ kiện Hunter

Đầu tưới tay SpotShot

Phụ kiện Hunter

Khuỷu nối động HSJ

Phụ kiện Hunter

Khuỷu nối động SJ

Phụ kiện Hunter

Nối chống thấm DBRY

Phụ kiện Hunter

Van một chiều HCV