Đầu tưới PS Ultra

Bec tưới Short R  đáp ứng các nhu cầu tưới đối với các mảng cỏ hẹp, bồn cây và đồi dốc và các tình huống phức tạp khác…bec tưới trung tâm và cuối bồn cây

Pop-up: 5cm đến 15cm
Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 4.8 bar

 

Báo Giá