Bec tưới spray nozzle 4A

Các đầu bec tưới spray nozzle 4A có thể ứng dụng tưới tự động cho các khu vực tưới có địa hình đồi dốc, các luống hoa với hình dạng đặc biệt.

Bán kính: 0.9 đến 1.2m
Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ

 

Báo Giá