Bec tưới MP3000

Bec tưới MP3000 là sự lựa chọn tuyệt vời cho những hệ thống mới, với phạm vi góc chỉnh rộng, giảm chi phí vật tư, và hiệu quả cho toàn hệ thống cao hơn

Bán kính: 7.6 đến 9.1m
Lưu lượng: 2.63 đến 16.07 lít/phút

 

Báo Giá