Bec tưới MP Strip

Bec tưới MP Strip là sự lựa chọn tuyệt vời cho những hệ thống mới, với phạm vi góc chỉnh rộng, giảm chi phí vật tư, và hiệu quả cho toàn hệ thống cao hơn.

Bán kính: 1.5 x 9.1m
Lưu lượng: 0.72 đến 1.93 lít/phút

 

Báo Giá