Bộ điều khiển PCC

Bộ điều khiển PCC có dung lượng cố định, hiệu quả kinh tế, vận hành và lắp đặt đơn giản. Tập trung vào tính hiệu quả kinh tế, bộ điều khiển PCC là một bộ điều khiển với các model bao gồm 6, 12 kênh tưới.

Số kênh tưới: 6, 12
Công nghệ: Block; cố định

Báo Giá