Đầu tưới PROS – 04

Các đầu tưới Pro-Spray của Hunter được gia công chính xác để đảm bảo sự bền bỉ, khả năng hoạt động đáng tin cậy trong các ứng dụng dành cho khu công cộng.

Pop-up: 5cm đến 30cm
Dải áp lực chịu đựng: 1.0 – 7.0 bar

 

Báo Giá